Držitelky a držitelé titulu GLOBE STAR se vyznačují tím, že jsou to žákyně a žáci, kteří aktivně zlepšují životní prostředí své školy, spolupracují s vědci, kterým pomáhají sbírat data z přírody, s radostí vytváří nové projekty ve spolupráci s žáky z jiných škol a rozvíjí své badatelské schopnosti.

Jejich učitelky a učitelé se zase vyznačují tím, že jejich výuka přírodních věd může být úžasné dobrodružství, které oslovuje hodnoty a ideály současných mladých lidí a dokážou předat svým žákyním a žákům zodpovědnost nejen za vlastní učení, ale spoluzodpovědnost za stav životního prostředí v okolí školy a obce.

Vítězi letošních GLOBE Star se stali žákyně a žáci ze ZŠ Mánesova Otrokovie, ZŠ a MŠ Štefcova Hradec Králové a Gymnázium Jana Palacha Mělník.

Ocenění přebírali z rukou Vědecké rady programu GLOBE a zástupkyň Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva životního prostředí.

"Globe učí děti - i jejich učitele - důkladně prozkoumávat přírodu a svět okolo sebe, třeba i s použitím jednoduchých vědeckých pomůcek. Věda nejsou žádné čáry, ale jen pečlivější a podrobnější pozorování," řekl prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy.

Profily oceněných:

ZŠ Mánesova Otrokovice

Dlouhodobě se věnují pozorování meteorologických jevů a nastávajících klimatických změn. Žáci zapojení v programu GLOBE vedou na škole pravidelné meteorologické zpravodajství. Spolupracují s členkou Vědecké rady GLOBE paní Ing. Lenkou Hájkovou z ČHMÚ, která se věnuje fenologii. Zapojují se do mezinárodních kampaní a Virtual Science Symposia. Každý rok se se svým projektem zúčastňují badatelské konference na největší české badatelské konferenci pro mládež GLOBE Games. V poslední době se zaměřují na pedologii a problematiku vysychání půd, na tomto projektu spolupracují s dalšími dvěma školami ze Žacléře a Prahy.

ZŠ a MŠ Štefcova Hradec Králové

Oceňujeme je za raketový nástup v programu GLOBE – minulý rok v Tématu roku Zahradní bomba – přetvořili školní zahradu k větší biodiverzitě organismů. Zapojeni v mezinárodní fenologické kampani, spolupráce se zahraničními školami. Jejich projekty mají přesah i do místní komunity, spolupracují s občany a se zástupci místní samosprávy.

Gymnázium Jana Palacha Mělník

Škola je dlouhodobě zapojena v programu GLOBE, účastnili se v minulém roce Zahradní bomby a nadále pracují na přetvoření školního pozemku a zahrady k větší biodiverzitě. Každý rok pořádají Oslavy Dne Země – zkoumají přírodní prostředí ve městě a okolí, bádají a v případě zjištění problému navrhují a realizují řešení. Oslav Dne Země se každý rok účastní více návštěvníků a akce se stává veřejnou událostí pro občany města. Škola se stala centrem kolegiální podpory v oblasti badatelsky orientované výuky – tým učitelů se rozrostl o nové členy a aktivně se zapojují jako konzultanti pro nově zapojené školy do programu GLOBE. Účastnili se mezinárodní fenologické kampaně a se svým projektem Teplotní inverze na Kokořínsku se zúčastnili největší badatelské konference v ČR na GLOBE Games v Kadani.

Ze srdce děkujeme letošním partnerům: Americkému centru - U.S. Embassy Prague, Státnímu fondu životního prostředí České republiky, Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvu životného prostředí, společnosti Herbadent a časopisu Krásný rok.

O Vzdělávacím centru TEREZA

Začali jsme s pasením 17 koz a ovcí a ochranou Prokopského údolí v Praze, dnes vytváříme vzdělávací programy a materiály pro učitele a rodiče, kteří vedou děti k zodpovědnosti vůči životnímu prostředí.

Spolupracujeme s více než 800 školami, podporujeme a vzděláváme přes 6 000 učitelů a učitelek, máme dopad na bezmála 100 000 dětí a dalším tisícovkám rodičů dáváme tipy na hry venku.

Šíříme, síťujeme, přednášíme a inspirujeme, co funguje do více jak 40 zemích světa od Washingtonu po Kyrgyzstán.

Program GLOBE je mezinárodní vzdělávací program, ve kterém žáci využívají osvědčených metod badatelsky orientovaného vyučování. Trénují výzkumné dovednosti, které využívají při realizaci vlastních terénních badatelských projektů. Na výzkum navazují konkrétní akce na zlepšení životního prostředí v okolí školy.

O svých aktivitách a zjištěních žáci informují místní veřejnost. Své výstupy sdílejí v mezinárodní databázi na www.globe.gov, se kterou pracují vědci z NASA.

V ČR vede program GLOBE přes 22 let Vzdělávací centrum TEREZA.

JANA BUKVOVÁ