Na základní škole U Školské zahrady proběhly tento týden hned dvě dvouhodinové přednášky, které vedl energetický odborník Ing. Petr Vácha z ÚJV v Řeži u Prahy.

Bez elektřiny se stále ještě musí obejít 840 milionů lidí z celkových 7,8 miliard obyvatel Země. Tento stav není udržitelný a světová populace se navíc rozrůstá o zhruba 82 milionů lidí ročně. Zásoby neobnovitelných zdrojů se vyčerpávají, výroba energie z fosilních paliv znamená emisní zátěž a zhoršování zemského klimatu. Využitelnost obnovitelných zdrojů je závislá na počasí, výroba jaderné energie zase klade vysoké nároky na bezpečnost. Hledají se možnosti úspor a především nová technologická řešení, například pro skladování elektřiny ve velkém nebo recyklace vyhořelého jaderného paliva.

Součástí přednášky byly také praktické ukázky s fotovoltaickým zařízením nebo pokus s radiometrem. Osvětové přednášky Energie - budoucnost lidstva se konají pod heslem slavného německého filosofa Immanuela Kanta „Neboj se používat vlastní rozum“.

Besedy běží nepřetržitě od roku 2000, za tu dobu se jich zúčastnilo přes 266 tisíc mladých lidí z celé České republiky. Besedy je možno zdarma objednat na: info@hejlservis.cz.

Autor: Martina Drábková

Děkujema za příspěvek a i vy nám neváhejte posílat ty vaše!