Každý rok dovede zlepšování životního prostředí ve svém okolí několik desítek školních Ekotýmů k mezinárodní certifikaci Ekoškola. V tomto roce můžete společně s námi zažít něco unikátního – spolu se školami si totiž pro zasloužené ocenění přijdou i tři skautská střediska a jedna skautská základna. A my tak budeme udělovat i certifikaci Ekoklubovna.

Na tom by nebylo nic zvláštního, kdyby se to tento rok nedělo úplně poprvé v historii celého programu Ekoškola, za kterým stojí mezinárodní organizace FEE (Foundation for Environmental Education) a v České republice ho koordinuje Vzdělávací centrum TEREZA.

Symbol Ekoškol ve formě mezinárodní Zelené vlajky si žáci, studenti a skauti převezmou na Staroměstské radnici v Praze v Brožíkově síni. Ocenění budou předávat zástupci ministerstva školství a tělovýchovy, Ministerstva životního prostředí, informačního centra OSN v Praze a dalších významných organizací podílejících se na rozvoji vzdělávání i zlepšování životního prostředí v ČR.

O mezinárodním programu Ekoškola

Mezinárodní program Ekoškola je fenoménem udržitelnosti a zodpovědného přístupu k životnímu prostředí, který má v České republice obrovský vliv. Program se zaměřuje na vedení dětí a učitelů k udržitelnějšímu způsobu života a tím jim umožňuje aktivně a samostatně zlepšovat prostředí, ve kterém žijí. Tento program je největší svého druhu na světě i v České republice a jeho účinky jsou neocenitelné.

Program Ekoškola není jen o tom, jak snížit množství odpadu nebo šetřit energií. Je to filozofie, která poskytuje mladým lidem motivaci a sílu k tomu, aby se stali aktivními ochránci okolí a celého světa. Program vytváří generaci ekologicky uvědomělých občanů, kteří jsou odhodláni pozitivně ovlivňovat svět kolem sebe.

Děti a dospělí v Ekoškole pracují společně jako jeden tým a řídí se metodikou 7 kroků, která je jednotná pro celý svět. Díky ní zjišťují silné a slabé stránky svého provozu, plánují a realizují změny, informují, zapojují a vzdělávají své okolí.

Každá Ekoškola se stává součástí globálního hnutí, které zahrnuje více než 70 zemí světa. Díky tomu mají děti a učitelé možnost poznávat jinou kulturu, zvyky a přístupy k životu. Program Ekoškola tak vytváří nejen ekologicky vzdělané, ale také kulturně a sociálně uvědomělé jedince.

V České republice funguje program od roku 2005 pod koordinací vzdělávacího centra TEREZA a je do něj zapojeno cca 400 škol.

Mezinárodní program Ekoškola je tou správnou cestou k udržitelnému životu a udržitelné budoucnosti pro všechny. Pomáhá dětem a učitelům vytvářet pozitivní změny ve svém okolí a zároveň nám poskytuje naději pro lepší svět.