Plzeňské rodačce, žijící již dlouhá léta v Praze, ji počtvrté udělilo Středisko západočeských spisovatelů. V letošním roce cenu získala za knihu nazvanou ŽENA ŽENA ŽENA.Cena nesoucí jméno uznávaného plzeňského básníka, esejisty a literárního kritika Bohumila Polana, je udělována za významné dílo v oblasti poezie a prózy, publikované v uplynulém roce a spjaté svým obsahem nebo osobou autora s plzeňským regionem.

 

Autorka o obsahu knihy

K tématu bezmála třicetistránkové knihy se autorka vyjádřila slovy, cituji: „ K antice jsem vždy cítila velké sympatie, to je můj svět. Nejen mýty, ale i umění, architektura, sochy, krajina, tam mám pocit něčeho, co mne drží nad vodou. A osudy antických hrdinů, to je fascinující obraz lidského údělu v jakékoli podobě.

Přijďte si užít kočičí Vánoce.
POZVÁNKA: Kočičí Vánoce

Proto mne zaujaly tři ženské osudy (a podíl mužské povahy na jejich údělu…). Knihu jsem napsala i z pohledu dnešní ženy. Dle mého názoru se ti muži ve svém myšlení a jednání zase tak moc nezměnili.  Chtěla jsem těm ženám složit na tu dálku i čas i jistou "poklonu" za jejich sílu unést to všechno. K těm veršům, myslím, se ty prózičky hodí, vyvažují tu pochmurnost. Aspoň doufám.“    

 

Tvorba

 Ačkoliv patřila k „zakázaným autorům“, podařilo se v 80. letech redakci Československého rozhlasu zařadit do vysílání několik jejích rozsáhlých básnických skladeb. Od devadesátých let vydala řadu básnických sbírek. Verše Karly Erbové vycházely i v bibliofilských vydáních a několik publikací vyšlo také v překladech. Základní tón její poezie tkví v nezdolném praní se s osudem, které proniká zvláště do lyriky milostné.Duší bytostná básnířka zabrousila i do prózy.

AERO Odolena Voda smetla na domácí palubovce první Liberec.
Skvěle! Volejbalisté Odolené vody porazili první Liberec!

Například v Potomcích neslavných, obdobně jako v Kalendáři plzeňském, vzpomíná na své plzeňské kořeny. Autentické zážitky popisuje i v Putování za sokolníkem a Domě tanců a lží.Nevyhnula se ani publicistice. V devadesátých letech působila jako externí redaktorka Radia Svobodná Evropa v Praze. Pravidelně přispívá do měsíčníku Plzeňský literární život. Je autorkou operního libreta o Anežce české a spoluautorkou melodramu Ariadné na Naxu.

Fragment rodokmenu Haanů z Löwenbergu, malba tuší a inkoustem na papíru, datováno 1816.
Haanové z Löwenbergu - 2. díl Plzeňská, Pražská a Horažďovická větev rodu

Je členkou Střediska západočeských spisovatelů, Českého centra Mezinárodního PEN klubu, pracovala v Radě Obce spisovatelů a v redakční radě čtvrtletníku Dokořán, bulletinu Obce spisovatelů.

 

Ceny

Karla Erbová za svoji literární činnost byla vyznamenána Cenou města Plzně (1995), Cenou Jana Zahradníčka (1999), Cenou Bohumila Polana (2003, 2006, 2017, 2020). Je rovněž laureátkou mimořádné Ceny měsíčníku Plzeňský literární život.                                                 

EVA HUBATOVÁ