Stabilní testovací místa pro zaměstnance Pražských služeb byla zřízena ve velmi krátkém čase, a to v hlavním areálu společnosti ve Vysočanech, v Závodu na energetické využití odpadu (ZEVO) Malešice a v provozovnách Drnovská a Proboštská. Na ostatních pobočkách společnosti se provádí mobilní testování. Testování v Pražských službách se podařilo realizovat bez jakéhokoliv omezení provozu a byly dodrženy veškeré svozové plány a údržby komunikací v metropoli. K tomu přispěla i variabilita testování. Někteří zaměstnanci pracující v nepravidelném režimu nebo na nočních směnách mohou v ojedinělých případech absolvovat tzv. samostest, ale pouze za přítomnosti nadřízeného. V případě pozitivního antigenního testu musí pracovník neprodleně podstoupit PCR test. Poté odchází domů, kde čeká na výsledky a dále postupuje dle instrukcí hygienické stanice.

Zákaz vstupu na pracoviště bez testu

Ovšem před návratem musí test bezpodmínečně podstoupit i tito kolegové, a to i v případě krátkodobé přítomnosti na pracovišti. Testování zaměstnanců je důkladně monitorováno, abychom měli adekvátní přehled o současné situaci uvnitř společnosti a zabránili možnému šíření nemoci," řekl mluvčí společnosti Radim Mana. 

S respirátorem jako s rouškou

V souvislosti se zavedením povinného nošení respirátorů a s rozšířením možností domácích samotestovacích sad, Pražské služby doporučují, jak s tímto odpadem správně nakládat. Pro vyhazování použitých respirátorů platí stejná pravidla jako pro nakládání s použitými rouškami, rukavicemi či obličejovými maskami. Všechny tyto jednorázové ochranné pomůcky by ideálně měly končit zabalené v sáčku a vyhozené do popelnic na směsný odpad.

V takovém případě nepředstavují téměř žádné riziko pro všechny pracovníky komunálních služeb a svozových společností. V žádném případě by NEMĚLY končit pohozené vedle nádob. A za žádných okolností se tento druh odpadu netřídí. "Na prvním místě je bezpečnost. Ani v čase pandemie bychom neměli zapomínat na ekologický aspekt. Masky jsou vyrobeny z materiálů, které se v přírodě velice pomalu rozkládají. Proto děkuji každému, kdo s vysloužilým respirátorem či rouškou nakládá odpovědně," dodává náměstek primátora Petr Hlubuček.

Pražské služby připravily instruktážní VIDEO, jak respirátory a domácí samostestovací sadou správně likvidovat. Podívejte se na něj:

| Video: Youtube

Použité sady do "černých popelnic" zabezpečeně!

Testovací sady, určené pro sebetestování osob bez asistence zdravotního personálu, lze v souladu se zákonem o odpadech rovněž řadit mezi směsný komunální odpad. K prevenci před rizikem, že testovaná osoba je SARS-CoV-2 pozitivní, je však vždy třeba veškerý odpad z testovacích výrobků ukládat do pevného plastového pytle určeného na tyto odpady.

„V případě likvidace samotestovacích sad je na místě obezřetnost. Jakákoli manipulace s takovou sadou představuje potenciální riziko. Za všechny kolegy pohybující se v terénu prosím o maximální obezřetnost a ohleduplnost,“ dodává závěrem Radim Mana.

Pokyny MŽP pro správnou manipulaci s použitými testovacími sadami na koronavirus určenými pro sebetestování osob:

  • Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm. Po naplnění (nejpozději však do 24 hodin) pytel pevně zavažte a na povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem.
  • Jsou-li použity pytle z tenčího materiálu, je nutné takové obaly zdvojit. Plastový pytel proto ještě vložte do druhého pytle a zavažte.
  • Povrch vnějšího pytle ošetřete dezinfekčním prostředkem, až poté zavázaný pytel dejte do černého kontejneru na směsný komunální odpad.
  • Nikdy nenechávejte odpad mimo sběrnou nádobu
  • Po manipulaci s odpadem si pokaždé pečlivě umyjte ruce mýdlem a teplou vodou nebo použijte dezinfekční gel.

Radim Mana,
tiskový mluvčí