V těchto dnech na bývalém nádraží byly odstraněny čekárny a byl zbourán železniční most nad ulicí V Korytech v Praze 10-Strašnicích . Ze staré trati zmizely koleje a troleje. 

Zahradní město

Nádraží sloužilo veřejnosti v letech 1906-2020. Od prosince 2020 je otevřeno Nádraží Praha-Eden a v průběhu roku 2021 by mělo být zprovozněno Nádraží Praha - Zahradní Město. Stará trať má projít revitalizací a má zde vzniknout "Vršovická drážní promenáda". Jako připomínka železnice mají zůstat některé prvky zachovány- například část kolejiště, sloupy, návěstidla či legendární lávka na bývalém Nádraží Strašnice. Nová nádraží v Edenu a v Zahradním Městě umožní efektivnější přestupy na ostatní složky Pražské integrované dopravy.

Martin Stehlík