Řada z těchto novodobých úprav byla odstraněna při generální rekonstrukci v 70. letech 20. století, která navrátila zřícenině hradu alespoň zčásti její původní podobu. Přes veškerou snahu o kvalitně odvedenou práci řemeslníků, především pracovníků místního JZD, se vlivem času vyskytly na stavbě závady, které bylo třeba nyní odstranit. Tehdejší rekonstrukční práce byly realizovány pod patronátem a za dohledu Okresního muzea Praha-východ, které zajišťuje provoz zdejší expozice pro návštěvníky dodnes.

Běžný kolemjdoucí spatřil první viditelné kroky zahájení 1. etapy obnovy věže hradu Jenštejn výstavbou dřevěného lešení v prosinci 2015. V následujícím roce byla konstrukce dokončena provizorním zastřešením celé věže, která je zakončena torzem helmice.  Současně probíhal především restaurátorský a operativní průzkum, na základě kterého byla aktualizována projektová dokumentace a upřesněn rozsah prací. Neustále probíhala jednání o možnostech ochrany konstrukce věže, kdy se jako nejsnazší technické řešení jevilo právě její trvalé zastřešení. Tento z hlediska přístupu a metodiky památkové péče problematický návrh ovšem neprošel, a tak bylo rozhodnuto o generální opravě jednotlivých částí helmice a konstrukčních částí podlahy stávající rozhledny na vrcholu věže včetně odvodňovacího systému. Podmínkou bylo zachování dosavadní vizuální podoby věže.

Restaurátorské práce na plášti věže spočívaly v šetrném odstranění nesoudržných spár zdiva, vyplnění hlubokých kaveren v horních patrech věže či zajištění rozvolněného zdiva na styku věže a bývalého paláce, který se nacházel z velké části na místě současného sousedního domu čp. 1. Při předchozí rekonstrukci byly některé vadné kameny nahrazeny umělými bloky na bázi pryskyřic. Tyto náhrady byly při současné rekonstrukci vyjmuty a nahrazeny kamenným zdivem přírodního původu.

Pohled až na Krkonoše

V průběhu roku 2019 započaly práce na rekonstrukci helmice věže. Bylo nutné uzavřít přístup do věže, která patří u návštěvníků hradu díky historicky cenné kapli i nádherné vyhlídce k nejoblíbenějším. Přístup do kaple se nakonec podařilo za zpřísněných bezpečnostních podmínek zachovat alespoň pro dobu, kdy na staveništi neprobíhaly stavební práce.

 V březnu roku 2020 do areálu hradu vstoupili pracovníci vybavení motorovými pilami. Postupná demontáž dřevěného lešení věštila blízký termín slavnostního otevření hradu, který pandemie koronaviru nakonec posunula až na 29. května. Při příležitosti dokončené rekonstrukce navrhli a instalovali pracovníci Oblastního muzea Praha-východ z Brandýsa nad Labem nově vzniklou expozici do prostor hradního domku, která je zaměřena na významnou jenštejnskou osobu – přírodního léčitele Jana Mikoláška.  Pro návštěvníky je za zvýhodněnou cenu k dispozici kniha „Paměti přírodního léčitele“, která pojednává detailně o Mikoláškově životě.

Z vrcholu věže jenštejnského hradu lze při dobré viditelnosti pouhým okem pozorovat i vrcholky Krkonoš. Otevřeno bývá od dubna do října tři dny v týdnu (pátek, sobota, neděle) v čase 10:00 až 17:00 hod. Více na www.muzeumbrandys.cz.

ZDENĚK ŠIMERKA