Pokračování článku Haanové z Löwenbergu - 7. díl, který vyšel před týdnem.

Potomci Borise Haana

Nejstarší syn Boris Haan nadále spojil svůj život s rodným městem Pardubicemi. V červenci roku 1979 se oženil s Evou Stočesovou.

Z tohoto manželského svazku se narodily dvě děti – nejprve dne 9. ledna 1980 dcera Monika a posléze dne 7. září 1982 syn David. Druhorozená Jiřina vstoupila do svazku manželského v prosinci roku 1994. Jejím manželem se stal též pardubický rodák Ladislav Dvořák, který se narodil dne 28. 2. 1965. Nejmladší syn Vladimír se oženil dvakrát. Jeho první manželkou se stala Taťána Tomšovicová. Z tohoto manželství se narodil dne 13. června 1985 syn Martin. Jedná se o jediného Borisova potomka, jehož rodným městem se nestaly Pardubice, ale Strakonice.

Druhou chotí Vladimíra Haana se stala Zdeňka Bláhová, narozená dne 18. února 1958 v Pardubicích. Sňatek manželé uzavřeli v témže městě dne 25. června 1994. Z jejich vztahu vzešly dvě dcery, obě se narodily v Pardubicích – dne 14. října 1990 Martina a dne 1. prosince 1994 Michaela. Příslušníci poslední generace rodu Haanů nemají prozatím žádné potomky.

Významná ocenění

Dvě nejvýznamnější postavy rodových dějin – Jana Kryštofa Haana, lékaře a městského fyzika v Plzni, prvního příslušníka rodu žijícího v zemích Koruny české a Richarda Haana, operního pěvce, jenž je hlavou rodu v současnosti, dělí moře času hluboké více než tři století. Věhlas Jana Kryštofa Haana kdysi přesáhl hradby města Plzně natolik, že za svou obětavou a poctivou práci obdržel ocenění v podobě udělení nobilitace a erbu.

Jeho potomci udrželi po dlouhou dobu, i ve víru překotných událostí 20. století, povědomí o svém společenském zařazení. Věhlas Richarda Haana přesáhl nejen pomyslné či skutečné hradby měst, s jejichž divadly spojil svůj umělecký osud, ale zejména hranice České republiky. Jeho pěvecké umění nebylo oceněno erbovním diplomem, ale cenou Thálie. Předkové Richarda Haana by byli na svého potomka hrdi – podařilo se mu beze vší pochybnosti obnovit rodovou slávu.

Dějinné osudy členů rodu Haanů z Löwenbergu byly donedávna, obdobně jako je tomu u osudů mnoha obdobně nobilitovaných rodin z řad nižší šlechty, částečně zaváty prachem zapomnění. Teprve nedávno se podařilo, zásluhou objevů erbovního privilegia a zejména dochované části rodového archivu, vynést na světlo cenné střípky, které v poněkud jasnějších konturách osvětlují osudy zejména těch příslušníků rodu, kterým bylo souzeno žít v období moderních dějin.

STANISLAV VANĚK