Ocenění je poděkováním za jeho patnáctiletou službu a činnost ve prospěch aktivní zálohy. Voják dosáhl v letošním roce věku 60 let, čímž bude jeho služba v záloze ze zákona ukončena.

„Je obdivuhodné, že voják z povolání, který sloužil v armádě více jak dvacet let, se rozhone pokračovat v aktivní záloze, a to do nejzazšího možného věku. Tento přístup oceňuji a velice si toho vážím,“ zhodnotil generál Opata.

Rotmistr Jozef Jakab zasvětil celý svůj život službě v armádě. Dlouhých 21 let sloužil jako voják z povolání. Po tuto dobu zastával různé funkce v oblastech výzbrojního a výstrojního zabezpečení jednotek, mobilizačního a válečného doplňování vojáků v záloze. Dosáhl hodnosti kapitán. V roce 2000 odešel do zálohy.

Neváhal a i nadále se účastnil všech dobrovolných vojenských cvičení u útvarů, kde vznikala myšlenka zrodu aktivní zálohy. Své odbornosti zůstal věrný, využil své nabyté vědomosti a zkušenosti při následné službě u pěší roty AZ při Krajském vojenském velitelství hlavní město Praha, kde působí od roku 2004. Zastával funkci zástupce velitele čety a velitele čety logistického zabezpečení pěší roty. Aktivně se jako dobrovolník podílel na záchranných a likvidačních pracích při povodních v roce 2013. Je také vášnivým střelcem, který získal několik ocenění během vojenských i civilních soutěží.

„Byl velmi výraznou a nedílnou osobností jednotky. Byl pracovitým a příkladným vojákem zejména pro mladší kolegy. Úkoly plnil s naprostou profesionalitou a měl velký podíl na soudržnosti kolektivu a pro své nadřízené byl významnou oporou, “ zazněla pochvalná slova z úst ředitele KVV hlavní město Praha plukovníka gšt. Mariána Margaie.

Rotmistr Jozef Jakab si ocenění z rukou náčelníka Generálního štábu Armády ČR generála Aleše Opaty velmi váží. „Ocenění je pro mě milým překvapením. Celý můj profesní i osobní život je úzce spjatý s armádou. Armáda se stala mou prací, posláním i koníčkem,“ zhodnotil vyznamenaný voják, který je rovněž zapáleným čtenářem knih a publikací zaměřených na historii a současnost naší armády.

K 1. únoru 2020 slouží v Aktivní záloze Ozbrojených sil ČR 3 266 vojáků, z toho 297 žen. V současné době přijímá aktivní záloha do svých řad zájemce do 60 jednotek.

VLASTIMILA CYPRISOVÁ