„V rámci profesních zkušeností jsem přesvědčen o pozitivních účincích fototerapie. Proto jsem rád, že ji mohu využít a aplikovat u klientů našeho domova. Máme pro to vyčleněnou dílnu, kde klienti tráví dostatek času a společně s aktivizačními pracovníky tvoří různé výrobky. Hlavním zdrojem světla je světelný panel upevněný ke stropu a je ideální, aby klienti docházeli do dílny několikrát v týdnu na cca 30 až 60 minut. Nejenže díky panelu výborně uvidí na svou práci a tvořením podpoří kreativitu a jemnou motoriku, ale hlavním smyslem trávení času v dílně je právě terapie světlem a její pozitivní dopad na zdraví a duševní kondici seniorů,“ přibližuje fototerapii ve sliveneckém SeniorCentru jeho ředitel Mgr. Lukáš Stárek Ph.D.

Fototerapie v Seniorcentru SeneCura SlivenecZdroj: SeneCura

Navíc během koronavirové krize používají lampy, zapůjčené od Ladislava Eliáše a jeho společnosti Blue step, nejen v SeniorCentru Praha-Slivenec, ale i v dalších pěti domovech SeneCura (Praha-Klamovka, Praha-Štěrboholy, Liberec, Plzeň a Písek), kde je úspěšně využívají k chronologické fototerapii.

Je bohužel standardem, že světelné podmínky klientů v domovech pro seniory a pacientů v nemocnicích nebo léčebnách dlouhodobě nemocných jsou často nevyhovující. Přitom právě dostatek světla je s rostoucím věkem pro seniory klíčový, protože oční čočka propouští méně světla. Pokud nám ve 30 letech stačí 1000 jednotek osvětlení, tedy luxů, v 65 letech je to dvojnásobek, po osmdesátce trojnásobek a po devadesátce už čtyřnásobek. Navíc se naše vnitřní biologické hodiny, odborně zvané cirkadiánní rytmus, s postupujícím věkem stávají stále křehčími.

Cirkadiánní rytmus se totiž váže právě na denní světlo a jeho nedostatek může způsobit nejen zhoršenou náladu, ale také ovlivnit kvalitu spánku či může vést k nežádoucím změnám v denních aktivitách, narušení stravovacího režimu, poruchám pozornosti, zhoršení tělesných a psychických obtíží nebo až k možnému rozvoji psychických či jiných závažných onemocnění.

Přesto je v domovech pro seniory fototerapie relativně málo rozšířená. „Mezi zařízení, se kterými úzce spolupracujeme, patří například právě SeneCura SeniorCentrum v Praze-Slivenci. Zájem o fototerapii v posledních letech roste, patrně i díky větší dostupnosti informací o významu dostatku světla ve dne a tmy v noci,“ říká MUDr. Pavel Doubek, Ph.D., odborný asistent a vedoucí lékař ambulancí a poradny pro chronobiologickou léčbu Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze.

JANA BARČÁKOVÁ