Pomoc byla rozdělena mezi 15 organizací – domovy seniorů a sociální a zdravotnická zařízení v celé České republice. Ve čtvrtek 17.9.2020 proběhlo v LDN - Centru Následné Péče Fakultní nemocnice v Motole (FN Motol) v Praze odevzdávání daru od společnosti Fosfa a.s.

Velký dar

Fosfa darovala centru 166 ks Feel Eco produktů pro péči o tělo a domácnost, pomůcek při péči o seniory v domově: prací prášky, čističe koupelen, čističe kuchyní, čističe povrchů, čističe skel a oken, WC čističe. Cena daru pro Centrum Následné Péče FN Motol je 8.848 Kč s DPH. Dar od Fosfy převzali Mgr.

Jana Nováková, MBA, náměstek pro ošetřovatelskou péči FN Motol, Mgr. Lucie Kubová, vrchní sestra LDN - Centra Následné Péče FN Motol a Dana Černá z Odboru komunikace FN Motol. "V této složité době při boji s onemocněním COVID-19 jsou pro léčebny dlouhodobě nemocných i pro domovy seniorů velmi potřebné produkty pro péči o tělo a domácnost na čištění, mytí, praní. Jsme rádi, že můžeme pomoci. Věřím, že pomůcky poslouží klientům i pracovníkům zařízení. Myslím, že právě zdravotním a sociálním pracovníkům patří velký obdiv a poděkování za jejich práci, osobní statečnost a obětavou péči o jejich klienty." řekla Bc. Dagmar Zmrzlá, vedoucí prodejního týmu Feel Eco z Fosfa a.s.

Poděkování i fotografiemi

„Těší nás ohlasy na dary osobně předané, nebo dovezené logistickou společností. Poděkování obdarovaných zařízení jsme obdrželi písemně i e-mailem, včetně fotografií, na kterých je vidět, že jsou jak klienti, tak pracovníci zařízení moc rádi za prostředky Feel Eco, které jim pomůžou v té dnešní době. Největší radost máme z osobních předání darů, kdy osobně vidíme, že jsou rády sestřičky i pečující personál.

Asi nejradostnější zpětnou vazbu jsme dostali od paní ředitelky Domova pro seniory Bažantnice v Hodoníně, která Fosfu dlouhodobě sleduje, zajímá ji, co Fosfa dělá. Navíc je jí osobně sympatické, že Fosfě záleží na přírodě, že vyrábí přírodní produkty pro péči o tělo a domácnost Feel Eco, má i jiné výrobní programy v souladu s trvalou udržitelností šetrnou k přírodě a naší planetě a že Fosfa se hlásí k odkazu T. a J. A. Bati. Tam to propojení bylo velmi silné a jsme za to moc rádi. Jsme moc rádi, že jsme mohli takto pomoct všem těm obdarovaným zařízením.“

Rozvoz zdarma

„Chtěla bych moc poděkovat za Centrum Následné Péče firmě Fosfa za dar, který určitě využijeme. Přestože máme v nemocnici stanovený pevný dezinfekční řád, různé druhy čistících prostředků si ve skladech objednáváme. Feel Eco prací prášky, čističe koupelen, kuchyní, povrchů, skel a oken, WC čističe, které jsme dostali, se nám určitě budou hodit, ať v kuchyňkách, na sesternách, nebo i na denních místnostech.“ řekla Mgr. Lucie Kubová, vrchní sestra LDN - Centra následné péče FN Motol.

Distribuci produktů a kyslíkových koncentrátů od Fosfy zajišťuje logistická společnost DB Schenker, která je zdarma rozvezla do vybraných domovů seniorů a léčeben dlouhodobě nemocných. V České republice se jednalo o 15 míst, kam společnost dovezla palety s celkovou hmotností až 500 kg. Protože sociální zařízení nedisponují rampami, zásilky na místo doručovala nákladní auta s hydraulickým čelem. “Tento typ zařízení je pro domovy seniorů velmi potřebný a jsme rádi, že jsme v rámci naší dlouhodobé spolupráce se společností Fosfa mohli po logistické stránce přispět ke zdaru tohoto důležitého projektu,“ řekl Tomáš Holomoucký, ředitel společnosti DB Schenker.

Fosfa byla založena v roce 1884 a jako Life Science společnost a největší zpracovatel fosforu v Evropě vyrábí přísady a funkční směsi pro potravinářské, farmaceutické a jiné sofistikované technické aplikace. Fosfa také vyvíjí a vyrábí vlastní řadu přírodních produktů nejvyšší kvality pro péči o tělo a domácnost Feel Eco. V první vertikální farmě na území České republiky pěstuje zejména microgreens, jako superfood budoucnosti bez použití pesticidů, růstových regulátorů a GMO. Pod značkou Feel Ecoenergy distribuuje elektrickou energii a plyn.
VIERA GÁLIKOVÁ