Proticovidový recept z mého pera:

Kol dokola se nám šíří
ta infekce netopíří…
Zavírejte na noc okna,
jezte česnek, mí drazí,
neb k vám vlítne sám Drákula
a všechny vás nakazí…
Rozvěšujte všude křížky!
Neb když kousne Drákula,
zbude po vás, to vám říkám:
Covidová mrtvola!!!

S přáním pevného zdraví herec Jiří Fuchs