Minulý rok dobrovolní záchranáři realizovali krátký výukový program u dětí České školy bez hranic v Londýně a ohlas byl tak pozitivní, že zástupci spolku oslovili české velvyslanectví a to se rozhodlo podobný seminář podpořit na půdě ambasády s podporou pana velvyslance Ing. Sečky.

Program záchranářů byl nabitý, jelikož už v sobotu realizovali tříhodinový program pro děti česko-slovenské neziskové organizace „Okénko“. Tato organizace realizuje pro děti českých krajanů v Anglii stejně jako Česká škola bez hranic pravidelnou výuku českého jazyka a to vždy v sobotu. Děti krajanů tak od pondělí do pátku chodí do anglických škol a v sobotu ještě do české školy pro osvojení a zdokonalení se českého jazyka. Celkem zde na naše záchranáře čekalo více jak 70 dětí plus asi dvě desítky zvídavých rodičů a pedagogů. Akce měla u všech neuvěřitelný úspěch. Spolupráce se tak rozrůstá na všech deset českých škol ve Velké Británii.

Nedělní dopoledne patřilo semináři na půdě českého velvyslanectví, kterého se zúčastnilo odhadem okolo 35 dospělých a asi 15-20 dětí. Naši záchranáři připravili oddělené programy pro děti, které si hravou formou a za pomoci řady pomůcek opakovaly a učily základy první pomoci a rodiče si mohli v klidu vyslechnout důležité informace z prezentace. Zájem byl zejména o resuscitaci, ale také o metody zástavy krvácení či ošetření popálenin. Celého semináře se účastnila zástupkyně London ambulance, která byla záchranáři a panem velvyslancem pozvána. Zástupci London ambulance se podobných akcí účastní velmi zřídka a pouze v případech, kdy přikládají akci důležitost.

Záchranáři na zástupce London ambulance udělali velký dojem a překvapili tím, že fungují v dobrovolně vedené organizaci a věnují se osvětě první pomoci v tak širokém záběru a s tak profesionálním přístupem. V Anglii je dobročinnosti věnována velká pozornost a dobročinná aktivita je velmi pozitivně vnímána a lidé si ji váží.

Úterní dopoledne pak bylo poblíž Big Benu u Westminsteru v režii tamní Královské národní vodní záchranné služby = RNLI (Royal National Lifeboat Institution). Tato instituce je složena, podobně jako pražští záchranáři, pouze z dobrovolníků, kteří slouží bez nároku na odměnu 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Zde jsme jako první zástupci České republiky měli možnost seznámit se se zázemím jedné z nejvytíženějších stanic RNLI na Temži, spolu s ukázkou vybavení záchranářů a jejich techniky, zejména motorového člunu. I zde záchranáři z Prahy udělali velký dojem a uznání u svých anglických kolegů a byla domluvena snaha o navázání vzájemné spolupráce. Za tuto nabídku jsou pražští záchranáři vděčni.

Jak bylo uvedeno, tak na nedělním semináři zaujali svojí činností zástupce London ambulance tak, že pražští záchranáři byli pozváni na jedinou veřejnou akci, kterou London ambulance pořádá ke Dni záchrany života. Jedná se o prezentační stánky London ambulance na velmi atraktivním místě u Tower Bridge. U stánků byli pražští záchranáři vřele přijati svými londýnskými kolegy a mohli se tak zapojit do osvěty laické veřejnosti v provádění nepřímé srdeční masáže.

Celá výprava měla veliký úspěch a ukázala londýnským dobrovolníkům i profesionálům, že dobročinnost v Česku umí být na vysoké úrovni a profesionálně organizovan. Odměnou byly navázané kontakty a těšení se na další vzájemné potkávání a rozvoj spolupráce.

V Anglii tak čeští záchranáři sklízeli velký obdiv a uznání i ze strany profesionálů na rozdíl od českých podmínek, kdy jsou někteří členové ve velmi nepříjemné roli u svého zaměstnavatele či nadřízených, kteří se snaží jejich dobročinnou aktivitu maximálně znepříjemnit a neumožnit jim účastnit se na některých aktivitách. Velkou roli zde hraje absence pochopení principu dobročinnosti a mnohdy závisti z úspěchu druhých. Zcela výjimečně pak takové spory končí nuceným odchodem ze zaměstnání.

Michal Petržela