Akce pořádá centrum hiporehabilitace a jezdecké turistiky Kamenitý vrch ve spolupráci s Jazykovým a vzdělávacím centrem EasySpeak.

Výuka cizího jazyka je nejefektivnější, pokud má dítě dostatečnou motivaci. Multisenzorické (zrakové, sluchové, čichové a hmatové) vjemy podporují proces učení a spojení slov s konkrétními souvislostmi a reálnými zážitky zlepšuje jejich zapamatování. Při zážitkových skupinových aktivitách jsou děti vedeny ke komunikaci a spolupráci a různorodé zábavné činnosti jim pomáhají snadněji udržet pozornost. Využití koní trénovaných pro hiporehabilitaci zajistí poutavou formu výuky.

Děti budou celý den vedeny ke komunikaci v angličtině. Hlavní vedoucí programu bude rodilý mluvčí s bohatými zkušenostmi s výukou a vedením dětí. Kromě jízdy a kontaktu s koňmi budou pro děti připraveny tvůrčí aktivity s anglickou konverzací, pohybové hry a zábavné úkoly.

Každé setkání bude zaměřené na určité téma (25. 4. Rytíři a princezny, 16. 5. Jak vycvičit draka, 6. 6. Kouzelnická akademie). Workshopy jsou určeny pro děti od 6 do 14 let. Více informací najdete na webových stránkách spolku www.kamenityvrch.cz.

ERIK ONODA