Besedu zastřešuje tým neziskové organizace Nevypusť duši, který tvoří mladí psychologové, lékaři, neurovědci, sociální pracovníci a studenti těchto oborů. Zároveň jsou jeho součástí i lidé se zkušeností s duševním onemocněním v mladém věku. Projekt Začni správně společnosti yourchance se na setkání spolupodílí.

Ve čtvrtek 16. 1. se představila mladá žena Sára, která přiblížila odcházení z dětského domova a své další životní strasti i slasti. První příběh besed TrueStory byl spojený s odchodem z dětského domova. Svoji zkušenost popsala mladá žena, sedmadvacetiletá Sára z Prahy, která se léčí s panickou poruchou, která u ní propukla v osmnácti letech v době mezní životní situace, když měla odcházet z dětského domova a osamostatnit se.

V projektu Začni správně byla již v jeho začátcích a pak se na něj po několika letech obrátila v době, kdy hledala psychologickou pomoc. Sára dělá kadeřnici v pražském Barber Shopu a stará se o pětiletého syna, se kterým bydlí v pronajatém bytě. Vyprávění se svezlo také ke vztahu s rodiči, které přese vše miluje, i když s otcem vnímá vztah jako komplikovaný.

Svůj pohled nejen na téma odcházení předal na besedě Mgr. Zdeněk Kropáč, ředitel Dětského domova Tachov. Věnoval se otázkám vlivu vyrůstání v dětském domově na psychiku dítěte a mladého člověka. Jak se v dětském domově řeší psychické obtíže i jaké existují podpůrné služby. Přiblížil také život v dětském domově, popsal práci vychovatelů a co je pro jejich duševní hygienu, a to správné fungování potřebné. „Největší odměnou pro mě je, když jsou spokojení vychovatelé i děti,“ doplnil závěrem Zdeněk.

Diskuze v auditoriu se stočila k podpoře mladých při osamostatňování, nástrahám odcházení a úskalích při cestě k vlastní dospělosti. Dotazy zazněly také k ožehavému tématu zadluženosti. Všichni účastníci besedy si mohli na závěr odnést sedm zásad zdravé psychohygieny nebo Manuál pro blízké, který radí, jak jednat s člověkem, který má psychické obtíže.

RENATA MAJVALDOVÁ