„Navzdory citlivému tématu byla atmosféra setkání otevřená a oboustranně vstřícná. Snahou bylo detabuizovat některé otázky týkající se lidské sexuality a poučit dospívající o rizicích, která se s tím pojí, včetně rizik virtuálních, a zároveň je podpořit ve vlastním zodpovědném chování,“ uvedla lektorka Jana Havigerová a dodala: „Celé setkání účastníci reflektovali kladně a oceňovali také legraci, kterou jsme zažili v rámci společných her.“

V dopoledním bloku lektorka účastníky seznámila se základními fakty vztahujícími se k lidské sexualitě, přiblížila jim úskalí nezodpovědného chování, relevantní legislativu a vysvětlila, jak předcházet nepříjemnostem. Došlo i na zábavnou vědomostní soutěž týmů „Neriskuj“.

V odpolední části setkání následovala přednáška na téma pohlavní nemoci, možnosti antikoncepce a v samém závěru téma – mýty v oblasti sexu. „Dospělí zástupci dětských domovů předem vítali, že jsme připravili právě toto téma. Atmosféra setkání v Praze byla velmi milá, účastníci se otevřeně zapojovali a často jsme se společně zasmáli,“ řekla Tereza Pelikánová, koordinátorka integračního projektu Začni správně pro region Praha a Střední Čechy. „Během Růžového února pořádáme tematická setkání o bezpečném sexu ve všech krajích ČR, celkem ve dvanácti městech. Očekáváme účast stovek mladých lidí,“ doplnila. Náš velký dík patří značce Pepino, která poskytla pro účastníky všech setkání Růžového února kondomy a těhotenské testy.

Jana Mamulová, marketingová manažerka značky Pepino ke spolupráci řekla: „Spolupráce na podobných projektech nás baví a podporujeme je. Jsme si plně vědomi významu činností, kterou projekt Začni správně provádí. Snažíme se v maximální možné míře podporovat preventivní a osvětové programy v rámci celé České Republiky.“

MARKÉTA POMŠÁROVÁ ŽIDLICKÁ