HCPP21 bude v mnoha ohledech zlomový. Kvůli nejisté situaci se odehraje v menším a privátnějším formátu, který zajistí koncentrovanější prostředí pro setkání komunity a návštěvník si tak z místa odnese intenzivnější a ucelenější zážitek. Znamená to ovšem i omezený počet vstupenek, kterých bylo k dostání pouze sto kusů. Sledovat dění v prostorách Paralelní Polis však bude v upravené verzi možné také online, a to prostřednictvím speciálního vysílání HCPP.TV a kanálů Paralelní Polis na Facebooku a Youtube.

Paralelní Polis, pro který je kongres vlajkovým projektem, se také novým ročníkem v mnoha ohledech vrací ke svému původnímu poslání a to propojovat umění, technologie a společnost. Tým okolo Romana Týce, Sary Polak a Juraje Bednára ale nenabízí jen shrnutí toho, v čem žijeme. „První kongres HCPP14 byl otvírákem projektu Paralelní Polis. Plný zdravého naštvání, vzdoru a očekávání. Paralelní Polis i kongres byli živeni entuziasmem. Jednou z hlavních esencí byla provokace a touha vířit stojaté vody v umění, společenských vědách a společnosti obecně,“ vzpomíná Týc. „Když se ohlédnu těch sedm let zpátky, vidím mezi přednášejícími desítky světově známých jmen, stovky významných osobností a tisíce hostů, kteří dále šířili myšlenky digitální svobody ve svých komunitách po celém světě.“

Taháky osmého ročníku HCPP jsou německý hacker, podnikatel, konzultant a spisovatel Frank Rieger, který spoluzaložil úspěšné startupy týkající se mobilních navigací, map, informační bezpečnosti a praktické kryptografie nebo britsko-australský profesor Chris Gosden specializující se na archeologii identity, který je mj. také správcem Britského muzea.

Paralelní Polis je místem, které posunulo uvažování o uspořádání společnosti na novou úroveň. Kongres se aktivně ptá na technologicko-sociální změny a společenské výzvy, které se opírají o klíčové pojmy jako bezpečnost, národní státy, decentralizace, sociální inženýrství, pluralismus nebo městský hacktivismus. Paralelní Polis ale míří ještě výš – zkoumá cloudová společenství a naši roli v digitálním světě.

Paralelní Polis je nestátní nezisková organizace, kterou v roce 2014 v pražských Holešovicích založila umělecká aktivistická skupina Ztohoven. Misí Paralelní Polis je poskytovat technologie a vzdělání, které lidé potřebují pro zapojení do nezávislé společnosti a na ochranu individuální svobody. Vizí Paralelní Polis je svět, kde lidé mají možnost odloučit se od státu a žít ve svobodné společnosti.

Web akce zde.