V jakém věku děti poprvé pijí alkohol? Mění se nějak tato hranice?
K dispozici máme data z Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD). Z ní vyplývá, že 68 % dětí pilo alkohol před 13. rokem, evropský průměr přitom činí 47 %. Podle studie také mělo v Česku zkušenost s alkoholem 95 % šestnáctiletých.

Jaká je obecně situace, kolik toho děti vypijí? Co pijí nejčastěji? Je situace v Praze jiná než jinde v Česku?
Naši adolescenti nejčastěji pijí pivo. Šestnáctiletí, kteří vypijí šest a více sklenic alkoholu za měsíc, pijí z 15 % pivo, dalších 8,3 % tvoří destiláty, 5,5 % míchané nápoje a 4,4 % víno.

Dá se nějak zobecnit, v jakých rodinách děti více pijí?
Větší riziko pití alkoholu hrozí v rodinách, kde už je některý z rodičů závislý nebo kde se v rodině často pije alkohol a jsou tam i další rizikové situace – například alkohol za volantem, podávání alkoholu dětem nebo i tam, kde se pití u adolescentů nepovažuje za něco nezdravého.

Je podle vás v pořádku, když rodič dítěti alkohol povolí například na rodinné oslavě?
Především je nutné říci, že pití alkoholu je v Česku povoleno až od 18 let věku. Pití alkoholu je návykové a velice škodí lidskému zdraví. Děti by alkohol vůbec neměly pít, a pokud se tak děje, pak je to zodpovědnost na straně rodičů, kteří je mají vychovávat a dbát na jejich zdraví.

Jaké riziko obecně alkohol u mladistvých přináší? S jakými problémy se pak setkávají v dospělosti?
Tento problém má dva aspekty. První je akutní intoxikace alkoholem. Opilost vede k poruchám vědomí, při vysokých dávkách alkoholu hrozí útlum dýchání. Tyto stavy jsou často spojeny s úrazy, agresivitou nebo například nechtěným či nechráněným sexem. Komplikacemi mohou být i časté zvracení, vdechnutí zvratků a podchlazení. Druhým aspektem je při opakovaném pití alkoholu nebo při pití nadměrných dávek rozvoj závislosti. Po dlouhé době, většinou již v dospělosti, pak i postižení jater a nevratné postižení mozku.

Jaké kroky by měl rodič podniknout, když zjistí, že jeho dítě pije alkohol?
Měl by si s dospívajícím sednout a podrobněji rozebrat situaci. Jak často pije, jaký alkohol a v jakém množství. Pokud by šlo o ojedinělý experiment, je třeba vysvětlit dospívajícímu škodlivost pití, věnovat mu více času, aktivně se zajímat o volný čas a o kamarády adolescenta. Pokud by se situace s pitím nezměnila, může zkusit kontaktovat praktického lékaře pro děti a dorost, který formou krátké intervence může odhadnout závažnost pití a směřovat rodinu na správnou úroveň adiktologické péče.

Existuje nějaké množství alkoholu, které je pro dospívajícího v pořádku?
Takové množství neexistuje. Alkohol není zdraví prospěšný.