Nekonečná práce

„Vystrašenou sedmnáctiletou dívku při přepadení tloukly rukama do obličeje a koply ji do lýtka. Naštěstí se fyzický útok obešel bez zranění, které by vyžadovalo lékařské ošetření okradené dívky,“ řekl Deníku šéf zasahujících kriminalistů Martin Beránek. Loupeživé sourozenecké duo v minulých dnech sice libenští kriminalisté dopadli, ale tento případ museli odložit. Pro nízký věk delikventek je totiž nelze ze zákona trestně stíhat. Jediným možným úkonem je předložení návrhu na zahájení řízení proti dítěti mladšímu patnácti let. „Podobných případů jsme v našem obvodu zaznamenali už několik, přesto se nedá říci, že by nezletilci v kriminalitě osmého obvodu převažovali nad dospělými jedinci,“ doplnil kriminalista Martin Beránek. Kriminalita mládeže v Praze sice vykazuje klesající tendenci, avšak kriminalita dětí je na vzestupu. Za letošní půlrok děti spáchaly na území metropole 112 trestných činů, což je ve srovnání s loňskem nárůst o 15 procent. „Přispívá k tomu i velká medializace kriminality dětí a leckterý jedinec by si o sobě taky něco rád přečetl nebo svůj čin viděl v televizi,“ řekl Deníku odborník z oboru dětské psychologie Martin Hochsnedl.

Odvaha dětí stoupá

Počet vyšetřovaných dětí se od roku 1989 zvýšil třikrát. Jestliže ve zmíněném roce bylo na území metropole vyšetřováno 134 dětských delikventů, vloni už jich byly téměř čtyři stovky. Objasněnost trestných činů páchaná dětmi je zhruba 60 procent. „Potulují se v partách a zcela bezúčelně ničí cizí věci. Mají dokonce předem připravené alibi, takže jejich devastační výpravy jsou oproti minulosti vždy promyšlené,“ doplnil Hochsnedl. „Jejich odvaha stoupá s vědomím, že nejméně odhalitelné jsou kapesní krádeže, protože mnozí občané je ani nehlásí. Domnívají se, že policie je v těchto případech stejně bezmocná,“ sdělil našemu listu Milan Kapka z oddělení mládeže pražské kriminální policie.