Obvodní soud pro Prahu 4 v úterý 11. března odsoudil bývalého policistu Petra Černého k roční podmínce s pětiletou zkušební lhůtou s odborným dohledem.

Obžaloba muže vinila z pořizování pornografických snímků sedmileté dcery jeho přítelkyně včetně nepovoleného držení zbraně a střeliva.

Obžalovaný se k soudu nedostavil, omluvil se prostřednictvím svého obhájce pro pracovní neschopnost.

„Petr Černý se snažil soudu předkládat nevěrohodné tvrzení, že byt v Modřanech, ve kterém byly snímky pořizovány, pronajímal jiné osobě, tudíž podezření by padalo na ni. Při výpovědi si však stále nemohl vzpomenout na jméno nájemníka,“ popisovala výňatek z výpovědi obžalovaného předsedkyně senátu Jana Knoblochová.

Soud obžalovanému neuvěřil

Další verze výpovědi bývalého policisty obviňovala jeho přítelkyni ze msty. Důvod byl údajný jeho milenecký vztah s jinou ženou, se kterou prý čekal i dítě.

„Z výpovědi Radky Kozlové bylo jasně patrné, že se o mstu nejednalo. Stupeň pohoršení a následného šoku z objevu fotografií byl víc než zřejmý, což dosvědčila i její kamarádka, kterou k fotografiím objevených v počítači Petra Černého přivolala. Následně byla informována i policie,“ pokračovala předsedkyně senátu.

Děvčete se při focení nedotýkal

Ta ve svém rozsudku zohlednila nesporný fakt, vyplývající z výpovědi sedmileté Barbory Kozlové. „Dítě nejen podle znalců nemělo důvod k žádným nepravdám, vypovídalo spontánně. Že by i děvče chtělo obžalovaného poškodit, už vůbec nepřicházelo v úvahu. K Petru Černému i před soudem projevovalo kladný vztah,“ uzavřela soudkyně Jana Knoblochová.

Jako polehčující okolnostpři výměře trestu bývalému policistovi pomohl fakt, že holčičku při fotografování nijak neosahával, ale své představy o pornografických pozicích dítěti předváděl na sobě. Státní zástupcei obhájce obžalovaného se k výši trestu nevyjádřili, ponechali si zákonnou lhůtu na rozmyšlenou.