Do časové tísně se opět dostalo vyhlášení grantů pro kulturu na následující rok.

Bez projednání v radě

Návrh na to, jakými pravidly se bude rozdělování veřejných peněz pro oblast kultury řídit, ve čtvrtekodsouhlasili městští zastupitelé. A to i navzdory tomu, že nebyl čas jej projednat v radě.

„Tento týden rada nebyla, protože byl státní svátek, a do předchozí jednání radních se nestihly do materiálu zapracovat připomínky právníků,“ zdůvodnil Milan Richter (ODS), radní pro kulturu, proč kulturní granty neprojednali radní. Podle Richtera je ale zastupitelstvo nejvyšší schvalovací orgán.

Bém se následků nebojí

Peníze pro pražskou kulturu budou rozděleny podle pravidel, které stanovil poradní sbor primátora pro kulturu. Žádat o grant budou moci i komerční subjekty, granty budou poskytovány maximálně do výše vyrovnaného rozpočtu, z peněz Prahy bude možné krýt 70 procent celkových nákladů na projekt. Návrhy posoudí odborníci z nově sestavené grantové komise, kteří budou projekty bodovat. Systém výběru projektů bude dvoukolový.

Podle právníků, kteří na žádost Milana Richtera vypracovali k novému systému posudky, nejsou pravidla pro rozdělování peněz transparentní. Richter se domnívá že může městu hrozit soudní spor.

„Žádných právních následků, které by mohly v souvislosti s granty znamenat hrozbu, se nebojím. Poradní sbor pracuje s nejlepším vědomím,“ obhajoval činnost sboru expertů pro kulturu primátor Pavel Bém (ODS).

Můžeme to zkusit

Opoziční zastupitelé ale považovali grantová pravila za nedopracovaná. „V právním posudku se píše, že systém nenaplňuje představy o transparentním způsobu rozdělování peněz,“ sdělil zastupitelům Jan Slezák (ČSSD), který navrhoval materiál přerušit.

Podle primátorovy náměstkyně Markéty Reedové (SNK-ED) je pozitivní, že se systém snaží o bodování, návrhy posuzují externí hodnotitelé. „Můžeme zkusit, jak bude fungovat,“ navrhla Reedová.

Po déle než půlhodinové diskuzi byla grantová pravidla pro příští rok schválena. Kulturní subjekty mohou o veřejnou finanční podporu požádat do 24. listopadu. Poradní sbor pro kulturu bude pracovat dál. Příští týden navrhne personální složení grantové komise.