Jan Hrušínský, ředitel Divadla Na Jezerce, a divadelní producent Michal Kocourek opouštějí poradní sbor primátora pro kulturu. Důvod? Nelíbí se jim, že sbor problémy s kulturními granty dostatečně neřeší. „Chybí jakýkoli náznak stav věcí skutečně napravit,“ vzkázal Kocourek Právu, které o jeho rezignaci informovalo.

Janu Hrušínskému se nelíbí, že granty dostávají stále stejní lidé. „Princip funguje tak, že kdo je silnější a kdo si o peníze razantněji řekne, ten je dostane,“ sdělil Deníku ředitel Divadla Na Jezerce. Podle něj se jednání poradního sboru vrátila o pár let dozadu a při přidělování peněz nerozhoduje, zda žadatel o granty obecně prospěšnou organizací (o.p.s.) nebo společností s ručením omezeným. Některé o.p.s. se podle Hrušínského chovají jako podnikatelské subjekty.

Divadlo na Jezerce pravděpodobně nebude o grant na příští rok žádat. „Procedura, kterou se granty přidělují, se mi nelíbí,“ zdůvodnil Hrušínský, proč se v následujícím roce zřejmě nebude o granty ucházet.

Spolupráci s oponenty neukončí

Předseda poradního sboru primátora pro kulturu Daniel Sobotka Deníku sdělil, že spolupráce sboru s rezignujícími členy nekončí. „Nebudu mít sice plnohodnotný hlas, ale na jejich názoru, který se vyhranil jako oponentní, nám záleží. Proto jsme se dohodli, že výstupy z dalších schůzek poradního sboru jim dáme přednostně číst,“ dodal Sobotka.

Primátor Pavel Bém (ODS) podle vyjádření pro Deník nepřikládá rezignaci dvou poradců žádný význam. „Každý člen sboru si zaslouží za svoji práci mé poděkování,“ napsal Bém v textové zprávě Deníku. Dotaz, zda bude za Hrušínského a Kocourka hledat náhradu, ale nezodpověděl.
Primátorovi kulturní poradci se sejdou 20. října. Náplní jejich zasedání bude sestavení grantové komise, které by měl předsedat radní pro kulturu Milan Richter (ODS).

Primátorův poradní sbor pro kulturu vznik letos v červnu jako reakce na nepokoje v kulturní obci. Petici Za Prahu kulturní podepsalo třicet tisíc lidí, kteří žádali změnu grantového systému. Nejvíce kritiky shledala dotace na vstupenku, tedy finanční podpora kulturních scén na základě počtu prodaných vstupenek. V létě ji primátor Bém zrušil.