Rozdělování peněz pro kulturní projekty vyvolalo spor mezi městskými politiky a zástupci kulturní obce. Zastupitelský výbor pro kulturu smetl se stolu návrh kulturní komise na rozdělení peněz. Komise se sejde v pondělí 11. února, aby projednala nové rozdělení finančních prostředků. Mezi sedm set žadatelů má znovu rozdělit 208milionůkorun.

„Prověříme akreditace subjektů, které žádají dotace na vstupenku,“ uvedla Yvona Kreuzmannová, členka grantové komise pro oblasttance.

Vedení metropole argumentuje, že letos dá do kultury více peněz než loni. „Tak jednoznačné to zase není. Zastupitelé stanovili, že se pro letošek má vkategorii víceletých grantů rozdělit 68milionů korun. Ztéto částky ale nelze nic rozdělovat, je totiž plně vázána vprojektech zminulých let,“ uvedla jeden zproblémů Yvona Kreuzmannová.

Nula pro víceleté granty

Ovíceleté granty žádají převážně divadla. Pokud letos prvně nějaký subjekt opodporu požádá, žádné peníze nedostane. „Snažili jsme se do této skupiny přesunout nějaké finance zkategorie mladých umělců. Ovíceleté granty žádají většinou organizace, jejichž kulturní hodnota je už prověřená. Vkategorii začínajících umělců chceme podporovat jen ty projekty, které jsou za hranicemi studentských prací, “ vysvětlovala Kreuzmannová rozhodnutí komise, za které ji zastupitelé kritizovali. Vznesli navíc požadavek, aby komise na jejich dalším jednání vysvětlila, proč začínajícím umělcům rozdělila méně financí, než zastupitelé doporučili.

„Loni ani letos jsme nedali na víceleté granty další peníze. Město si nemůže dovolit dlouhodobé zatížení rozpočtu,“ zdůvodnil rozhodnutí zastupitelů Milan Richter, radní pro oblast kultury. Podle Kreuzmannové může toto rozhodnutí znamenat, že řada kvalitních projektů skončí.

Kritika peněz na vstupné

Dalším svárem mezi kulturní a politickou obcí je podmínka, že na dotaci na vstupné má jít padesát milionů korun. Podle komise se tím podporují hlavně komerční projekty. „Snažili jsme se tuto částku snížit, ale bylo nám naznačeno, že se sní nemá hýbat,“uvedla Kreuzmannová. Radní pro kulturu reagoval podrážděně: „Copak ty peníze nejdou na kulturu? Za rozdělení peněz je zodpovědná komise. Musí ale rozhodnout vmezích, které určilo zastupitelstvo,“ míní Richter. Komise totiž zastupitelstvem daný rozpočet přesáhla ošestnáct milionů korun. Reparát bude skládatprávě v pondělí 11. únoraa výsledek projednají zastupitelé na výboru pro kulturu ve středu.

Kolik peněz má komise rozdělit podle zastupitelů

1. skupina– dotace na vstupenku– 50milionů korun,

2. skupina– umělecká hodnota– 50milionů korun,

3. skupina– začínající umělci– 40milionů korun,

4. skupina– víceleté granty– 68milionů korun.

Jaký byl první návrh grantové komise

1. skupina– komise rozdělila 50milionů korun,

2. skupina– komise rozdělila 47.milionů 940tisíc korun, převis 2.miliony 60tisíckorun,

3. skupina– komise rozdělila 28milionů 40tisíc korun, převis 11milionů 740tisíckorun,

4. skupina– 68milionů korun , komise navrhla rozdělit 89milionů 950tisíc, nedostatek 21milionů 950tisíckorun.