Na finance čekají pražská divadla a kulturní spolky téměř jako na smilování. Po několika měsících nejistoty si mohou zrozpočtu Prahy dohromady přijít letos na 132milionů korun. Peníze se ale nedostanou ke všem vpožadované výši. Jen sedm desítek zájemců, kteří byli přizváni na veřejné slyšení, předložilo projekty za více než půl miliardy.

Mezi žadateli, kteří ve čtvrtek přišli na slyšení, byl také ředitel Divadla Na Jezerce Jan Hrušínský. Právě on spolu sPetrem Kratochvílem zDivadla Ta Fantastika a Jankem Ledeckým zDivadla Kalich loni systém grantů pro kulturu kritizoval. Knovému systému, který byl přijat zastupiteli Prahy 16.října 2007, Jan Hrušínský ve čtvrtek 17.ledna Pražskému deníku řekl, že zlepšení ukáže až čas. „Každopádně oproti loňsku jde označný posun,“ uvedl Deníku Hrušínský.

Divadlo Na Jezerce se pro rok 2008až 2010uchází ogrant 9milionů 300tisíc korun, což je necelých 13procent zjejího rozpočtu. „Každá koruna znamená pro divadlo hodně. Například vsoučasné době jsme pro nemoc paní Bohdalové oněkolik týdnů museli posunout premiéru hry Paní plukovníková. Vtakové situaci může být naše divadlo ve srovnání sdotovanými ohroženo. Sudělením grantu bychom vpodobných situacích mohli lépe dýchat,“ dodal Jan Hrušínský.

Žádost onejvyšší grant předložilo divadlo Archa. Na čtyři roky by při rozpočtu 180milionů korun chtělo získat grant ve výši přesahující 22milionů korun ročně. Podle jeho ředitele Ondřeje Hraba zpoždění systému přivedlo divadlo do kritické finanční situace. „Nová pravidla byla diskutována pozdě. 31.prosince nám skončil čtyřletý grant, který činil polovinu našeho rozpočtu. Od 1.ledna nám tyto peníze chybí," uvedl Hrab. Na penězích zgrantu je závislý provoz. „Bez těchto peněz nemůžeme získat další zdroje ze sponzoringu a koprodukcí, ze vstupného nebo zjiných grantových programů,“ popsal ředitel divadla Archa. Stejně jako uostatní instituce používá divadlo Archa grant na částečné dotování vstupného. Peníze ze vstupného uhradí 20procent celkových nákladů.

„Pokud dnes vprůměru stojí vstupenka dvě stě korun, pokud bychom vstupné vůbec nedotovali, vyšlo by na 800až 1000korun. Ušpičkových mezinárodních produkcí pak na 2500korun,“ popsal Ondřej Hrab. Právě diskuse oceně vstupenek byla jedním témat včerejšího veřejného slyšení. Podle herce Jana Potměšila, který vystoupil ve slyšení za spolek Kašpar, je velmi obtížné cenu vstupenky zaplatit zpředstavení, které má více než třiherce.

Zbylá dvě divadla, která systém kritizovala, na veřejném slyšení nakonec chyběla. „Ogrant jsme žádali, na veřejné slyšení jsme ale nebyli přizváni,“ uvedl ředitel divadla Ta Fantastika Julius Hirsch. Podle něj by důvodem mohlo být probíhající šetření Evropské komise. „Koncem února svoláme tiskovou konferenci, kde pna Kratochvíl spolu sministrem financí podá konečné stanovisko karbitráži,“ dodal Hirsch. Na arbitrážní soud, Evropskou komisi a Evropský soudní dvůr se spolumajitel divadla Ta Fantastika obrátil loni oprázdninách a kvůli nerovným podmínkám pro divadelní podnikání po státu žádal 70milionů.

Do grantového programu se přihlásilo také divadlo Kalich. Na veřejném projednávání ale ve středu ani ve čtvrtek nebylo, protože nespadalo do kategorií, ukterých je veřejné projednávání dáno usnesení rady hlavního města. Tedy do kategorií víceletý grant nebo grant na jeden milion korun. „Žádali jsme ovnovém grantovém programu vkategorii 1, tedy dotaci na vstupenku,“ potvrdil ředitel divadla Kalich Michal Kocourek.

Orozdělení kulturních grantů bude rozhodnuto za několik týdnů, kdy doporučení nové dvanáctičlenné komise kulturních odborníků bude schvalovat rada hlavního města.