Spolumajitel divadla Ta Fantastika Petr Kratochvíl stáhne arbitrážní žalobu na Českou republiku. Ve středu 13.února se na tom dohodl sministrem financí Miroslavem Kalouskem. Ksoudnímu sporu, vněmž šlo o160milionů korun, proto vbudoucnu již nedojde.

Dohodu obě strany podepsaly krátce před půl druhou odpoledne. „Obsahuje závazek, že Petr Kratochvíl stáhne svou žalobu a finanční narovnání po státu nebude uplatňovat ani vbudoucnu,“ uvedl krátce poté novinářům ministr financí Miroslav Kalousek. Zároveň ujistil, že státu dosud kvůli právním výlohám nevznikly citelnéškody.

Dohoda ale znamená také závazek pro ministerstvo. Kalousek přislíbil, že zašle dopis pražskému primátorovi Pavlu Bémovi, vněmž ho požádá, aby Praha kulturním grantům věnovala mimořádnou pozornost a aby si jasně stanovila okruh příjemců a způsob rozdělování peněz. „Jakákoliv dotační politika musí mít naprosto jasná a přesná pravidla, aby nedeformovala trh. Podnikatelské subjekty musejí mít rovné podmínky, oddělené od pravidel pro neziskové organizace a občanská sdružení,“ doplnil ve středu Kalousek.

Nejasnostikolem kulturních grantů

Umělcům, kulturním institucím, ale iodborníkům se nelíbilo především způsob rozdělování peněz, který považovali za netransparentní a diskriminační. Spory nakonec vyvrcholily odvoláním komise pro posuzování grantů, podáním arbitrážní žaloby ze strany spolumajitele divadla Ta Fantastika Petra Kratochvíla a nakonec ipozastavením grantů ze strany hlavníhoměsta.

Hlavní snahou bylo narovnání podmínek

Kratochvíl, který má americké občanství, žaloval stát na základě dohody oochraně investic mezi ČR a USA onáhradu škody ve výši 160milionů korun. Středeční dohodu považuje za dostatečnou morální satisfakci. „Mým cílem nebylo vylepšit si na úkor státu svoje bankovní konto. Šlo mi pouze oto, aby grantový systém byl narovnán,“ uvedl Kratochvíl. Zároveň ale se svým advokátem Markem Nespalou nevyloučil, že by vbudoucnu mohlodojít na další žaloby.

Stalo by se tak za situace, kdy by se dopis ministra Kalouska minul účinkem nebo by magistrát zvolil opět podmínky, kterými by se podnikatel cítil poškozen. „Vtakovém případě bychom zvážili další postupy směřující kevropské komise nebo evropskému soudnímu dvoru,“ uvedl ve shodě sKratochvílem Nespala. Narozdíl od již podané žaloby by aleKratochvíl nežaloval stát, nýbrž hlavní město Prahu. Podle Nespaly je totiž mimořádně zvrácené, aby kvůli systému vmetropoli byli openíze připraveni daňový poplatníci zjiných měst České republiky.

Systém se musí změnit

Granty na letošní rok zatím rozděleny nebyly. Petr Kratochvíl nový systém dělení, který platí od 16.října 2007, včera příliš komentovat nechtěl. „Systém je lepší vtom, že je vněm zohledněna návštěvnost divadla,“ uvedl krátce.

Stímto názorem ale nesouhlasila členka grantové komise Yvona Kreuzmannová, která také dorazila ve středu na ministerstvo financí. „Komise se jednoznačně shodla, že plošné rozdělování prostředků tímto způsobem je naprosto neúčelné, protože tím jsou zásadně porušena pravidla kulturní politiky města, která jasně stanovila, že se budou podporovat pouze neziskové projekty, nikoliv podnikatelské subjekty. Pro ty musí město vytvořit svá vlastní pravidla,“ uvedla Kreuzmannová.