Domovní znamení v Nerudově ulici

Domovní znamení v Nerudově ulici

Zdroj: DENÍK/ Jiří Koťátko

Nerudova ulice - Procházeli zde korunovační průvody králů, ale také projížděli první linkové autobusy v českých zemích. Nejvíc ji proslavil spisovatel, kterého si zahraniční turisté pletou s chilským básníkem Pablem Nerudou.

Zdroj: DENÍK/ Jiří Koťátko

Původně to byly vlastně ulice dvě, dělila je Strahovská brána a hradby Menšího Města pražského, jak se dřív Malá Strana nazývala. Právě kvůli nim, je světle zelený dům naproti kostelu svatého Kajetána tak vykousnutý.

Zdroj: DENÍK/ Jiří Koťátko

Měšťanské domy v ulici jsou většinou středověké, prošly renesanční přestavbou po požáru roku 1541 a mají pozdně barokní nebo klasicistní fasády. Domovní znamení najdeme na sedmnácti z nich a často vyjadřovala postavení, zaměstnání nebo jméno majitele.

Zdroj: DENÍK/ Jiří Koťátko

Dům U červeného orla z roku 1633.

Zdroj: DENÍK/ Jiří Koťátko

Dům U červeného beránka z roku 1608.

Zdroj: DENÍK/ Jiří Koťátko

Dům U tří housliček. U roku 1667 patřil dům Otovi a Barboře loutnařům, po nich v něm jejich zeť Leonard Pradter vyráběl strunné nástroje pro hudebníky loretánského kostela, po jeho smrti se ujal dílny Tomáš Edlinger.

Zdroj: DENÍK/ Jiří Koťátko

Dům U tří housliček. Znak řemesla dali Edlingerové na dům kolem roku 1700, prý na paměť tří generací houslařských rodin. Na jeden z nástrojů hrál i Beethoven.

Zdroj: DENÍK/ Jiří Koťátko

Dům U zlaté číše. Zlatá číše je jedním ze čtrnácti nejstarších cechovních znamení. Zde v domě bydlel zlatník už v roce 1586, ale symbolem řemesla nechal dům označit až zlatnický mistr Jan Schumann po roce 1660.

Zdroj: DENÍK/ Jiří Koťátko

Dům U svatého Jana Nepomuckého.

Zdroj: DENÍK/ Jiří Koťátko

Dům U zlatého orla z roku 1651.

Zdroj: DENÍK/ Jiří Koťátko

Dům U zlatého klíče.

Zdroj: DENÍK/ Jiří Koťátko

Dům U zlatého kola z roku 1634.

Zdroj: DENÍK/ Jiří Koťátko

Dům U zlaté podkovy. Kdysi podkova opravdu nosila štěstí. Kdo nechal koně řádně okovat, šťastně dojel. Nad vchody kováren vysívala podkova jako znamení řemesla, na domech pro štěstí. Domovní znamení U zlaté podkovy skrývá záhadu.

Zdroj: DENÍK/ Jiří Koťátko

Dům U bílého anděla. Pamětní deska na domě říká, že zde bydlel mezi lety 1866 - 1872 za svých univerzitních studií cestovatel Emil Holub.

Zdroj: DENÍK/ Jiří Koťátko

Dům U obrazu Panny Marie Pomocné.

Zdroj: DENÍK/ Jiří Koťátko

Dům U bílé řepy. Když tento původem renesanční dům dostal v 17.století znamení, pěstovali sedláci řepu bílou, žlutou, červenou i růžovou, pro sebe i pro dobytek. Cukrovarnický průmysl se naplno rozvinul až po napoleonských válkách.

Zdroj: DENÍK/ Jiří Koťátko

Dům U červeného lva z roku 1608.

Zdroj: DENÍK/ Jiří Koťátko

Dům U zeleného raka. Znamení nese dům od 17.století, jeho nynější reliéfní podobu dostalo zřejmě při barokní přestavbě v roce 1729.

Zdroj: DENÍK/ Jiří Koťátko

Dům U dvou slunců.

Zdroj: DENÍK/ Jiří Koťátko

Dům U dvou slunců. Už čtyři roky po smrti slavného českého spisovatele a novináře Jana Nerudy, který zde na několika místech bydlel, dostala ulice, na jeho památku, název Nerudova.

Zdroj: DENÍK/ Jiří Koťátko

Dům U bílé labutě. Barokní podobu štukového reliéfu v oválném rámu dostala bílá labuť v Nerudově ulici před rokem 1720, kdy majitelé Procházkovi nechali celý dům přestavět a zvýšit na nynější čtyři podlaží.

Zdroj: DENÍK/ Jiří Koťátko

Dům U zeleného jelínka. Nynější zelený jelínek přišel do Nerudovy ulice nejspíše až při přestavbě domu podle plánu stavitele Jahanna Christiana Wyttka roku 1819, v barvě bílé nebo zelené tu však měl předchůdce nejméně v první polovině 17.století.

Zdroj: DENÍK/ Jiří Koťátko

Podle pověsti se zde v horní části od Jánského Vršku vždy v pátek v noci projíždí ohnivé spřežení řízené bezhlavým kostlivcem, který čeká na vysvobození své duše z prokletí. Nikdo ale již neví, jak by mu mohl pomoci.

Zdroj: DENÍK/ Jiří Koťátko

NEJNOVĚJŠÍ VIDEO Z REGIONU
Předvolební debata Deníku na letišti s pražskými lídry politických stran
DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Zdroj: Redakce